אייקון יצירת קשר צור
קשר

 

call-icon

לשירותך תמיד!

אנכנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מנציגנו יחזור אליכם בזמן הקרוב

מאמרים מקצועיים

בשורה מהמדינה לשנת 2017: קופת חיסכון לכל ילד

החל מינואר 2017 תצא לדרך תכנית "חיסכון ארוך טווח לכל ילד". המוסד לביטוח לאומי יפקיד מידי חודש 50 שקלים לקופת גמל על שם הילד או לחיסכון בבנק, ההורים יוכלו לבחור להפקיד בכל חודש 50 שקלים נוספים מקצבת הילדים וכן את סוג הקופה ומסלול ההשקעה לניהול הכספים שייצברו. התקציב שהוקצה לנושא ע"י משרד האוצר עומד על 2.65 מיליארד שקל בשנה.

לאורך השנים הייתה תנודתיות רבה בגובה קצבאות הילדים המשולמות ע"י ביטוח לאומי, דבר שהשפיע בעיקר על האוכלוסיות החלשות שקצבת הילדים מהווה חלק ניכר מההכנסה החודשית שלהן. ביום 5 באוגוסט 2015 נקבע כי החל ממאי 2016 תגדל קצבת הילדים המשולמת בסכום של 10 שקלים בחודש כך שתעמוד על 150 שקלים לילד הראשון והחמישי ומעלה, וב48 שקלים עבור הילדים השני השלישי והרביעי כך שתעמוד על 188 שקלים בחודש לילד. בנוסף, הוחלט להקצות סכום נוסף לחיסכון עבור כל ילד, זאת על מנת לנסות לצמצם את פער העוני וליצור שוויון הזדמנויות בין כלל שכבות האוכלוסייה.
להלן השינויים שהתרחשו בעשור האחרון בגובה קצבת הילדים הממוצעת לילד:

קצבת ילדים ממוצעת

ביוני 2016 חתם שר האוצר, משה כחלון, על תכנית שתאפשר לכל ילד שהגיע לגיל 18 להתחיל את חייו הבוגרים בצורה קלה יותר, ללא תלות במצב הסוציו-אקונומי של ההורים ועם הזדמנויות חדשות ומגוונות שיפתחו בפניו, כגון: השכלה גבוהה, הקמת עסק או כל מטרה אחרת שיציב לעצמו.

כבר מהחודשים הראשונים ההורים יוכלו לבחור את המוסד פיננסי אליו יופקדו הכספים. במידה והבחירה היא השקעה בקופת גמל, ניתן לבחור בכל עת את מסלול ההשקעה מבין 5 מסלולים מוצעים:
• מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (ברירת המחדל),
• מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
• מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
• מסלול הלכה (לפי כללי ההלכה היהודית)
• מסלול שריעה (לפי ההלכה האסלאמית)

וכן, ניתן לבחור להעביר את החיסכון לקופת גמל אחרת ובכך אולי גם להגדילו בהתבסס על הביצועים והתשואות של אותה הקופה. במידה ובחרתם בבנק, ניתן לבחור באחת מן האפשרויות: חיסכון לטווח ארוך ללא תחנות יציאה עד גיל 18 וחיסכון עם אפשרות לעבור מסלול באותו הבנק אחת ל-5 שנים, לא ניתן להעביר את החיסכון לקופת גמל או לבנק אחר. מסלולי החיסכון בבנק:
• ריבית קבועה לא צמודה,
• ריבית משתנה בהתאם לפריים
• ריבית קבועה צמודה למדד

במידה ולא תבחרו עד ה-1.6.2017 היכן ינוהלו כספי החיסכון של ילדיכם, הכספים יושקעו במסלול ברירת המחדל. מכיוון שישנם מס' גופים אשר מנהלים את החסכונות, ינוהל סבב קבוע בין הגופים השונים על מנת לייצר פיזור לקוחות הוגן:
• לילד שטרם מלאו לו 15 שנה ב-1.1.17- תיבחר קופת גמל להשקעה אקראית מתוך הרשימה.
• לילד שכבר מלאו לו 15 שנה ב-1.1.17- יופקדו הכספים בבנק, מרשימת הבנקים שפורסמה, אליו משולמת קצבת הילדים, במידה ולא מופיע ברשימה ייבחר בנק באופן אקראי.

• ילד שנולד החל מ-1.1.17- כספי החיסכון ינוהלו בקופת הגמל או הבנק של הילד הצעיר ביותר שנולד לפניו, אם אין לפניו או שלא בוצעה לו בחירה, יופקדו בקופת גמל להשקעה שתיבחר באופן אקראי.

להלן הסכומים הצפויים שיעמדו לרשות הילדים בהגיעם לגיל 18 או 21 בהפקדה בקופת גמל או בחיסכון בנקאי:

טבלת חיסכון

עד הגיעו של הילד לגיל 21 המדינה תישא בדמי הניהול, אשר ייקבעו מראש במסגרת מכרז שיתקיים בין הגופים הפיננסיים שיבחרו לנהל את החסכונות. לאחר גיל 21 במידה ולא בוצעה משיכה, דמי הניהול יישארו קבועים. זכויות העמיתים יהיו אחידות בין כל הקופות שיבחרו.

אולם, גם המדינה צריכה להרוויח, לא כן? באיזו דרך? משיכת החיסכון בכל גיל עד לגיל הפרישה תהיה כרוכה בתשלום מס רווחי הון בשיעור של 25% מהרווחים של הקופה. עם זאת, במידה ואדם יחליט להשאיר את החיסכון בקופת הגמל עד לגיל הפרישה, יוכל ליהנות מ-2 הטבות מס: הרווחים יהיו פטורים ממס וכך גם הקצבה לה יהיה זכאי.

לבחירת ההורים נתונה האפשרות להפקיד 50 שקלים נוספים אשר יופרשו מידי חודש מקצבת הילדים המגיעה להם מביטוח לאומי לאותה הקופה ובכך להגדיל את החיסכון אף יותר. בתכנית יופקד גם תשלום רטרואקטיבי עבור החודשים מאי 2015 עד דצמבר 2016, במידה וההורים היו זכאים לקצבת ילדים בחודשים אלה. חשוב לציין כי, המדינה אינה מתנה את הכספים שנצברו למשיכה למטרה מסוימת כמו הפיקדון לאחר צבא, המותנה למטרת לימודים, פתיחת עסק, חתונה וכו'. כל ילד יוכל לבחור לאיזו מטרה ישמשו כספי החיסכון שנצבר, בתקווה שאכן ישתמש בהם בחכמה.

את הסכום שנצבר לזכותו עד הגיעו לגיל בגרות יוכל הילד לבחור האם למשוך בגיל 18 או בגיל 21. בגיל 18 המוסד לביטוח לאומי יפקיד עבורו 500 שקלים נוספים לקופה ובמידה ויבחר לדחות את מועד המשיכה לגיל 21, יפקיד לו עוד 500 שקלים. המשיכה על פי חוק תתאפשר עם חתימת ההורים בגיל 18 או ללא חתימתם, בגיל 21. הכספים יועברו ישירות אל חשבון הבנק על שמו או לחלופין, יוכל לקבל המחאה על שמו. כמו כן, תתאפשר משיכה מוקדמת של הכספים בעקבות מצב רפואי שעלול להביא לפגיעה בחייו של הילד בכפוף להבאת מסמכים רפואיים.

לסיכום, אכן רואים בשורה אמתית מצד המדינה אשר מעוניינת לצמצם את הפער הסוציו-אקונומי כבר מהגילאים הצעירים ולקדם ולשפר את היכולת הכלכלית של ילדינו למען בניית עתיד טוב יותר.

באתר "חסכון לכל ילד" ניתן למצוא את רשימת הבנקים וקופות הגמל וכן לבצע את הבחירה שלכם, היכנסו לקישור.

לסיכום, אכן רואים בשורה אמתית מצד המדינה אשר מעוניינת לצמצם את הפער הסוציו-אקונומי כבר מהגילאים הצעירים ולקדם ולשפר את היכולת הכלכלית של ילדינו למען בניית עתיד טוב יותר.