אייקון יצירת קשר צור
קשר

 

call-icon

לשירותך תמיד!

אנכנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מנציגנו יחזור אליכם בזמן הקרוב

מאמרים מקצועיים

יוצאים להשקעה? הגדירו מטרות!

כולנו מעוניינים להשיג תשואה גבוהה על השקעותינו, יחד עם זאת לכל אחד מטרה שונה להשקעתו משקיעים רבים נוטים קודם לפנות לגורמים מייעצים לקראת השקעת כספיהם, אך מבלי שהגדירו את מטרת השקעתם.

בבואנו להשקיע עלינו להגדיר מהן מטרות השקעתנו, מאחר ולכל אחד מאתנו יתאים הרכב תיק שונה.
קיימים מס' מטרות מגוונות כגון: חיסכון לקראת פרישה, חיסכון לילד, חופשה, לימודים, רכישת נדל"ן ירושה ועוד. בחירת מטרת השקעה חשובה לבניית תמהיל ההשקעות נכון.
כעת לאחר שהגדרנו את מטרתנו עלינו לבדוק מהם הסכומים הנדרשים להשגתן ,לכן יש לבחון מס' פרמטרים:
1. טווח השקעה- ישנם שני סוגים עיקריים של משקיעים המתחלקים בין השקעות לטווח קצר להשקעות לטווח ארוך, לכן ייעוד טווח ההשקעה הינו מרכיב ראשוני מהותי ליצירת תמהיל השקעות. לדוגמא אם חלק מהכספים נועדו לפרישה שלנו, נצטרך לחפש השקעה לטווח ארוך ובמטבע במדינה בו נחיה בעת פרישה, עם חשיפה גבוהה למניות, מנגד כאשר חלק מהכספים נועדו לצורך רכישת נדל"ן במהלך השנה הקרובה, נעדיף להשקיע באפיקים פיננסים לטווח הקצר בעלי רמת סיכון נמוכה.
2. רמת הסיכון- מצד אחד רובינו ממעיטים מלקיחת סיכונים, מאידך לתוכניות השקעה לטווח ארוך יש יכולת להשיג רווחים משמעותיים. על מנת לבחור מסלול מתאים לצרכיך חשוב לבחון את מדיניות ההשקעה, לכל מסלול השקעה קיימת רמת סיכון שונה, בעלת תנודתיות שונה. רמת הסיכון צריכה להיות מותאמת עם טווח השקעה הנבחר.
3. פיזור הסיכון- בעת בניית תמהיל השקעה קיימת נטייה להתייחס רק למרכיב המנייתי בתיק, אך יש לתת את הדעת גם על המרכיבים הנוספים כגון אגרות החוב המהוות נדבך משמעותי מהתיק, יש לשים לב בין אג"ח ממשלתיות לקונצרניות, האם להיחשף למדד או בכלל להצמיד למטבע למסוים. עולם ההשקעות מורכב משלל מכשירי השקעה ואסטרטגיות, לכן חשוב להכיר את סוגי ההשקעה השונים, ההכרה חשובה גם אם אינכם מנהלים את תיק ההשקעות שלכם לבד.
4. השקעת סכום חד פעמי או השקעת סכום חודשי מצטבר על פני זמן- עלינו לבחון האם אנו מעוניינים בהגדלת הסכום הקיים שיושב בעו"ש ללא תמורה או בצבירת חיסכון לאורך זמן ע"י הפקדות חודשיות.
5. חברה מנהלת- לאחר שהחלטנו מהו טווח ההשקעה ומהי רמת הסיכון שאנו מוכנים לקחת, כעת יש לבצע בדק בית לגבי הגופים המוסדיים השונים. החברות השונות נבדלות ביכולות הניהול שלהם בכל מסלול. לכל אחת ועדת השקעות משלו, אסטרטגיות השקעה שונות ומנהלי תיקים שונים. לכן על המשקיע להשוות בין התוצאות בגופים השונים בטווחי זמן שונים.
6. דמי ניהול- עבור ניהול השקעותיכם נגבים דמי טרחה שונים כגון: דמי שמירה, עמלות קניה ומכירה ועוד.. בחברות השונות קיימים הבדלים בדמי הניהול, השפעת דמי הניהול נכרת כאשר מדובר בחיסכון ארוך טווח, כל אחוז עשוי להיות משמעותי.
7. נזילות - מאחר והחיים דינמיים ולעיתים טווח ההשקעה שהגדרנו משתנה, עלינו לקחת בחשבון את האפשרות למשיכת הכספים טרם המועד שהגדרנו, לכן יש לבחון מהם אפשרויות המשיכה, על מנת להימנע מקנסות או הפסדים בעת משיכת הכספים.

כפי שאנו רואים לפני שאנו מבצעים צעד כמו השקעת כספינו יש לשים לב למגוון דברים בפרט להגדרת מטרות ההשקעה. בדיקות אלו יאפשרו לנו במציאת פתרונות מתאימים לאותה השקעה, בכך תוכלו לוודא שאפיקי ההשקעה שנבחרו תואמים לצורכיכם.
בנוסף חשוב במקביל להיות אקטיבי בניהול התיק ולבדוק מעת לעת את השינויים הנדרשים בהשקעותיכם ולהתאים אותם לצורכיכם בהתאם לנסיבות החיים המשתנות באופן תדיר ובהתאם לבצע את השינויים הנדרשים.