אייקון יצירת קשר צור
קשר

 

call-icon

לשירותך תמיד!

אנכנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מנציגנו יחזור אליכם בזמן הקרוב

מאמרים מקצועיים

קופת גמל להשקעה

בשנים האחרונות נוכחנו בחקיקה רבה בתחום הפנסיוני, בשנת 2008 המדינה הבינה כי אזרחיה לא חוסכים לפנסיה, אם כבר חסכו היו עושים זאת בצורת חיסכון הוני, לכן המדינה הוציאה את תיקון 3 שביטל את קופות הגמל ההוניות ומאותו רגע ואילך החסכונות יהיו מיועדות לקצבה בעת יציאה לפרישה.

לאחר מכן בשנת 2012, הוחל תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, אשר בתוכו אחד הסעיפים המרכזיים המגדיר את עיקרון "היוון הקצבה המוכרת" כפי שאנו מכירים אותו כיום. משמעות הסעיף היא שסכומי ההפקדה יחולקו בשני אופנים:

  1. 1. חלק הצבירה מהשקל הראשון ועד 34,056 ₪ יוגדרו תחת "תקרת קצבה מזכה" בגין חלק זה נפתחת חבות מס הכנסה שולי.

2. חלק הצבירה מ- 34,057 ₪ ועד תקרת גובה ההפקדה יוגדרו תחת "קצבה מוכרת", בגין חלק זה נפתחת חבות מס רווחי הון מופחת בגובה 15% נומינאלי (במקום 25% ריאלי).

יחד עם יתרון זה ישנם חסרונות עקב ייעוד הקופה לאוכלוסייה מעל גיל 60 הנושאים עימם קצבאות מינימליות בגובה 4405 ₪.

תוצאות הלוואי של החקיקות המרובות והמגוונות היא ריחוק הציבור מחיסכון לטווח הארוך ועצירת הפקדות לקופות, מנגד הכניסו את הכספים לאפיק השקעה חליפי כגון: רכישת דירות, פוליסות חיסכון פיננסיות, ורכישת קרנות נאמנות.

לאחרונה, אישר האוצר מכשיר חיסכון חדש המוגדר כקופת גמל ששמה קופת גמל להשקעה על מנת לאפשר לציבור החוסכים אפיק חיסכון הוני ובכך במקביל לעודד לחסוך לתקופת הפרישה החידוש בחיסכון זה הוא שיאפשר לכל אחד להפקיד לקופה בכל גיל וללא סכומי הפקדה מינימאליים עם נזילות בכל עת. ההגבלה היחידה היא בגובה ההפקדה שיעמוד על 70,000 ₪ בשנה. ההפקדה תתאפשר בצורה חד פעמית או חודשית.

  1. קופת הגמל נועדה להגדיל את החיסכון הפנסיוני המרבי, אך יחד עם זאת לא לנעול את ההשקעה עד גיל הפרישה, כלומר לעודד את הרצון של החוסך לחסוך.בעת ההפקדה לחיסכון לא תהיה זכאות להטבת מס, והייעוד שלה הינו לתשלום סכום הוני בכל עת ללא קנסות. המשיכה תתאפשר בכל עת בתשלום מס רווחי הון של 25% ריאלי.הבונוס הגדול לעמיתים שיחליטו להצטרף לקופה זו היא האפשרות לקבל פטור מלא ממס בעת משיכת הכספים רק החל מגיל 60 ע"י משיכת הכספים כקצבה וליהנות מאי תשלום מס רווח הון ואו מס הכנסה שולי.
  2. חשוב לזכור כי הקופה מוגדרת כמוצר אותו ניתן לנייד בין חברות שונות או לצרפו לחסכון פנסיוני אחר ללא פדיון, מה שיאפשר דחיית אירוע מס בשונה מפוליסות חיסכון אותן לא ניתן לנייד.
  3. בנוסף לקופה זו מגוון רחב של מסלולים המאפשרים השקעה גם בנכסים לא סחירים, דבר שאינו אפשרי בקרנות נאמנות ובתיקי השקעות, העלול לפגוע באחוזי התשואה בתקופה בה התשואות באג"ח נמוכות.
  4. קופת גמל להשקעה מאפשרת לחוסך קבלת הלוואה, דבר שאפשרי בעולם תיקי ההשקעות, אך בכפוף לשיקול שעתו של הבנק.
  5. למי זה יתאים?קופת גמל להשקעה היא כלי חיסכון עבור משקיעים בעלי אופק קצר או בינוני כחלופה לתיק השקעות הבנקאי או למעוניינים להשקיע לטווח הארוך ביצירת תוספות לקצבת הפנסיה.החל מינואר 2017 יושמה תוכנית חסכון לכל ילד לפיו ביטוח לאומי יפקיד חלק מקצבת הילדים בסך 50 ₪ בכל חודש עד לגיל 18 ויאפשר הפקדה לקופת גמל להשקעה שתוכל להוות מוצר משלים גם לאוכלוסייה הצעירה יותר ויהיה ניתן לבחור בין מגוון מסלולים.

    בנוסף לאחרונה כחלק מהערכות למיסוי דירה שלישית רשות המיסים פרסמה אופציית השקעה משתלמת לבעלי 3 דירות ומעלה כחלק מהמלחמה בהמשך מגמת עלייה במחירי הדירות, החוק יאפשר קבלת פטור ממס ריבוי דירות על דירה שנמכרה עד הרבעון השלישי לשנת 2017 את הכספים שנמכרו יהיה ניתן להפקיד עד לתקרה של 2 מיליון שקל, כלומר ההגבלה של 70,000 ₪ בשנה כבר לא תהיה תקפה לגביהם ובנוסף יוכלו ליהנות מפטור ממס על רווחים.

    כפי שראינו קופת הגמל להשקעה מהווה איום על הפיקדונות הבנקאים, עקב ניתוב הכספים לחסכונות ארוכי הטווח ששם ניתנת עדיפות להטבות מס שונות, השאלה האם הצעד של האוצר אגרסיבי מידי ואכן יהיו השלכות עתידיות על הבנקים.